ระบบเสียงห้องประชุมที่ดี หมายถึง ห้องประชุมที่จะต้องได้ยินเสียงในการพูดคุยชัดเจน

ระบบเสียงห้องประชุมที่ดี หมายถึง ห้องประชุมที่จะต้องได้ยินเสียงในการพูดคุยชัดเจนในขณะประชุมจะต้องไม่มีเสียงก้องหรือเสียงหวีด ไมค์โครโฟนหอน และมีการปรับย่านความถี่ที่เหมาะสมกับงานในการประชุมนั้นๆ ระดับความดังของเสียงในห้องประชุมจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ดังจนเกินไปและเบาจนเกินไป ได้ยินชัดเจนทุกถ้อยคำโดยการปรับย่านความถี่อย่างเหมาะสม มีความเหมือนจริงของเสียงในการพูดคุยหรือสาธิตต่างๆ ห้องประชุมจะต้องถูกออกแบบมาไม่มีเสียงจากนอกเข้ามารบกวน ใช้ไมค์ได้ทุกพื้นที่ในห้องประชุม ใช้งานได้ครบตามที่ต้องการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน ราคาสมเหตุสมผล มีบริการดูแลตลอดชีพ เราขอให้ข้อมูลถึงองค์ประกอบหลักสำคัญที่จำเป็นต้องมีในระบบเสียงห้องประชุมที่ดี 1. สภาพที่เหมาะสมของห้องประชุมที่มีผลกับเสียง (Acoustics) 2. ระบบเสียงที่ออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับห้องประชุม 1. สภาพที่เหมาะสมของห้องประชุมที่มีผลกับเสียง (Acoustics) สภาพของห้องประชุมที่มีผลกับเสียงหรือสภาพ Acoustic ที่เหมาะสมสำหรับห้องประชุมหมายถึงจะต้องมีสภาพของการสะท้อนเสียงและการเก็บเสียงรวมถึงสภาพของเสียงรบกวนที่เหมาะสมไม่เยอะหรือไม่น้อยเกินไป ในส่วนขององค์ประกอบหลักๆและรายละเอียด ในเรื่องของสภาพ Acoustic ของห้องมีผลกับเสียงในห้องประชุมดังนี้ 1.1.ความก้องของเสียง (Reverberation Time) สภาพความก้องของเสียงในห้องที่จะเป็นห้องประชุมที่ดี ควรจะมีสภาพความก้องของเสียงที่เหมาะสม… Read more