เว็บไซต์บทความเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่ครอบคลุมทุกด้านในการทำงาน
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Home » ความเสี่ยงในสายงานที่ผู้รับเหมาโยธาต้องรู้

ความเสี่ยงในสายงานที่ผู้รับเหมาโยธาต้องรู้

by Vanessa Bennett
40 views
1.ความเสี่ยงในสายงานที่ผู้รับเหมาโยธาต้องรู้

การก่อสร้างโยธาเป็นกิจกรรมที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญในการพัฒนาสังคมและเมืองหลายๆ แห่งทั่วโลก โครงการก่อสร้างโยธาสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่ สร้างอนุสาวรีย์ที่สำคัญ และสร้างเมืองให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมหาศาล แต่เบื้องหลังของโครงสร้างสูงตระหง่านและทางหลวงที่ทอดยาวกลับเต็มไปด้วยความท้าทายที่ผู้รับเหมาก่อสร้างโยธาต้องเผชิญหน้าที่และแก้ไขทุกวัน

1. อันตรายต่อความปลอดภัย

2. อันตรายต่อความปลอดภัย

  • ตกจากที่สูง : การทำงานในสถานที่สูงเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของความปลอดภัย อุบัติเหตุที่เกิดจากการตกจากที่สูงไม่ได้จำกัดเฉพาะการทำงานในตึกระฟ้าเท่านั้น แม้แต่การตกจากที่สูงชั้นเดียวก็อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง ปัจจัยต่างๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงรวมถึงการไม่สวนใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกกันน็อค ชุดป้องกันตัว
  • อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ : ในสถานที่ทำงานที่ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอุตสาหกรรมหลากหลาย มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การทำงานกับเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีความเสี่ยงที่ควรระวังอย่างมากตั้งแต่รถเครนไปจนถึงรถปราบดิน ผู้ควบคุมที่ไม่มีประสบการณ์ เครื่องจักรทำงานผิดปกติ หรือแม้แต่การละเลยความสนใจไปชั่วขณะ อาจส่งผลให้เกิดภัยพิบัติได้
  • อันตรายจากไฟฟ้าช็อต : การใช้งานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันโดยไม่ค่อยคิดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เรามักใช้เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสายไฟโดยไม่คิดว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกเหนือจากสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า เครื่องมือที่มีการหุ้มฉนวนอย่างไม่เหมาะสม อุปกรณ์ที่ทำงานผิดปกติ หรือการทำงานภายใต้สภาวะที่เปียกชื้น ก็อาจทำให้เกิดภัยคุกคามจากไฟฟ้าช็อตได้ 
  • ความเสี่ยงจากการขุดร่องลึกและการขุดค้น : การเผชิญกับอันตรายใต้ดินเป็นสิ่งที่ควรระวังเสมอเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจต้องเข้าสู่ท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน นอกเหนือจากถ้ำแล้ว ยังมีอันตรายจากการเผชิญกับระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ท่อส่งก๊าซ ซึ่งอาจเป็นหายนะหากได้รับความเสียหาย
  • การสัมผัสกับวัสดุที่เป็นอันตราย : ในการทำงานในสถานที่หรืออุตสาหกรรมที่มีการสร้างแร่ใยหิน ฝุ่นซิลิกา หรือสารเคมีบางชนิด ควรระวังความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวสำหรับคนงาน แร่ใยหิน ฝุ่นซิลิกา และสารเคมีเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมาก โดยเฉพาะหากไม่มีการควบคุมความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ อย่างถูกต้อง

2. ความเสี่ยงด้านสภาวะแวดล้อม

3. ความเสี่ยงด้านสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมรอบข้างเช่น อากาศและอุณหภูมิสามารถมีผลต่อการก่อสร้างโยธา การเตรียมความพร้อมในสภาวะที่มีอุณหภูมิเย็นหรือร้อนมาก หรือการป้องกันจากภาวะพายุและน้ำท่วมเป็นสิ่งสำคัญในการลดความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

การก่อสร้างโยธามักเป็นโครงการที่มีความต้องการทางการเงินสูง การเกิดความเสี่ยงในด้านการเงินเป็นสิ่งที่ไม่ได้หลีกเลี่ยง เช่น การเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เสียเวลาในการก่อสร้างที่เกินกว่าที่วางแผนไว้ หรือการรับราคาเสนอราคาที่สูงเกินกว่าที่สามารถจ่ายได้

4. ข้อบกพร่องด้านการออกแบบและโครงสร้าง

4. ข้อบกพร่องด้านการออกแบบและโครงสร้าง

การออกแบบโครงสร้างโยธาที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้โครงการมีปัญหาในระหว่างการก่อสร้างหรือในระยะยาว อาจเกิดปัญหา เช่น การแก้ไขความผิดพลาดในการออกแบบที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือการล่าช้าในการสร้าง การจัดการโครงการที่ไม่ดีอาจทำให้โครงการล่าช้าหรือเกินงบประมาณ

5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย 

5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

ในโครงการก่อสร้างโยธามีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่ผู้รับเหมาควรให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโครงการและการดำเนินงานของบริษัท การละเลยกฎหมายสภาพแวดล้อมอาจทำให้เกิดปัญหากฎหมายและความเสี่ยงต่อการทำธุรกิจ การออกแบบและดำเนินโครงการโดยใส่ใจกับแรงจูงใจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

logo Skbfinancia

เกี่ยวกับเรา

แหล่งข้อมูลดีๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทุกบทความถูกจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีเนื้อหาที่สเข้าใจง่าย

เรื่องล่าสุด

©2024 – All Right Reserved. Designed by  skbfinancialservices